LIABILITY

RACE ORGANIZER’S LIABILITY

1.-At the race, everyone runs at their own risk and takes responsibility for health contraindications.
2.-By registering for a race, the competitor disclaims the possibility of transferring responsibility for incidents or accidents that happen personally to the competitor or his property, before, during or after the competition at the Skyscraper Association, Liberty Square 8, 31 000 Osijek.
3.-The organizer is obliged to provide medical care in accordance with the rules of holding sports and recreational races.
4.-Race registration for persons under the age of 16 can only be completed by the holders of parental responsibility and by the same application they confirm that they are authorized to register a minor child for the race.
5.-Failure to follow the rules entails disqualification of competitors.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA UTRKE

1.-Na utrci  svi trče na vlastitu odgovornost i  preuzimaju odgovornost za zdravstvene kontraindikacije.

2.-Prijavom na utrku natjecatelj se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti za incidente ili za nezgodu koja se dogodi osobno natjecatelju ili njegovoj imovini, prije, tijekom ili nakon natjecanja na Udrugu  neboderskih  trkača,Trg  slobode 8 ,  31 000 Osijek.  

3.-Organizator je dužan osigurati medicinsku zaštitu sukladno pravilima održavanja sportsko-rekreacijskih   utrka.

4.-Prijavu na utrku za osobe mlađe od 16 godina mogu ispuniti samo nositelji roditeljske odgovornosti i isti prijavom potvrđuju da su ovlašteni za prijavu malodobnog djeteta na utrku.5.-Nepoštivanje pravila za sobom povlači diskvalifikaciju natjeca